Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

24.8.2014 ESF

Společnost PANFLEX, s.r.o. , podporuje aktivní politiku zaměstnanosti v podobě vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhá prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR. V případě společensky účelných pracovních míst je vyhrazeno pracovní místo v Panflexu pro konkrétního uchazeče o zaměstnání. SÚPM přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům APZ a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. Cílem a přínosem tohoto projektu je zejména udržení a obnovení základních pracovních návyků, motivace k práci a získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor. Společnost PANFLEX, s.r.o. podepsala s Úřadem práce ČR Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ABA-SN-247/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015.                 Podkategorie:


Hlavní navigace: