První přístoj AniCAM v České republice

8.7.2013 Troika Logo

V červnu tohoto roku se uskutečnil první prodej měřicího zařízení AniCAM od společnosti Troika na Českém trhu.

K čemu slouží kontrola kvality rastrových válců?

Přesná znalost stavu rastrových válců tiskařům umožnuje zkrácení času v přednastavení tisku a tím snižuje odpadovost, což se zákonitě následně projeví ve vyšší ziskovosti.  Aby bylo v tisku dosaženo požadovaného přenosu barvy, byli tiskaři v běžné praxi nuceni přenastavovat barvy, když různé denzity na válci ve značné míře ovlivňovaly denzitu v tisku. Až do momentu, kdy na trh vstoupila Troika a představila nástroje pro kontrolu kvality, byly údaje ohledně přenosu a objemu barvy a systém průběžné evidence těchto hodnot, ve skutečnosti tiskařům neznámé - tím jim nebylo umožněno znát přenos válců a jejich shodu s požadovanými hodnotami.

Když tiskaři zjistili fakt, že sada stejných válců ve skutečnosti nemá shodné nebo podobné hodnoty objemu, a to mohlo být způsobeno také nepravidelným nebo žádným mytím válců, uvědomili si kolik cenného času a nákladů po dlouhé roky přicházelo na zmar, a tudíž jak rychle by mohli docílit značných úspor pro svou společnost zavedením kontroly kvality rastrových válců. Tento systém měření kontroly válců tiskařům poskytuje informace, které určují nejen režim pro efektivní čištění válců, ale i pro obnovu nebo výměnu rastrových válců a jejich aktuální přehled.

Troika tvrdí, že rozdíl 0.4cm³/m² se blíží hodnotě 3ΔE v tisku, a že znalost přenosu válců a dalších parametrů umožňuje efektivně spravovat inventář rastrových válců a tím i dosažení maximální barevné odchylky ΔE, požadované jejich zákazníky, přičemž je dosahováno snížení času při nastavení tisku o 1 až 3 hodiny u jednoho tiskového stroje za den.

Troika Systems je britský výrobce 3D skenovacího mikroskopu AniCAM a kompatibilních softwarových modulů, pomocí kterých jsou prováděna volumetrická měření nezávislá na měřicích metodách jednotlivých výrobců rastrových válců. Do současné doby Troika prodala bezmála 500 přístrojů do nejrůznějších sektorů obalového tisku, jako např. široká a úzká dráha, potisk vlnité lepenky a tisk bezpečnostních prvků.


Více informací o našich produktech najdete na www.troika-systems.com nebo kontaktuje pana Jona Jordona, e-mail: jon.jordan@troika-systems.com, tel: +44 (0)7714 486 569. 

Distribuci v ČR a SR zajišťuje PANFLEX, s.r.o. www.panflex.cz, R. Papež, tel.: 731 412 755

                                       Podkategorie:


Hlavní navigace: