Měření rastrových válců

Přístroj pro měření povrchu rastrových válců
a sleevů AniCAM od společnosti Troika Systems

"Minimalizujte přípravnou dobu pro tisk - optimalizujte kapacitu vašeho tiskového stroje."

Tento systém je určen všem, kteří chtějí zajistit kvalitní inventář svých válců a sleevů.

3D skenovací mikroskop pomocí softwarové aplikace QC umožňuje mapovat stav vašich rastrových válců a sleevů během používání a usnadní jak časové, tak finanční plánování pro repasi nebo výměnu válců a sleevů za nové.

Hodnoty získané měřením:

  • Lineatura (lcm, lpi)
  • Objem buňky (cm³/m²)
  • Úhel výpalu (uvedeno ve °, např. 30°, 45°,60°)
  • Tloušťka můstku (µm)
  • Otevření buňky (µm)
  • Hloubka buňky (µm)
  • Úhel/zkosení stěn (uvedeno ve °)
  • Barevný nebo černobílý 2D/3D pohled

AMS (Anilox Management System)

Softwarový balíček pro vedení přehledného inventáře aniloxových válců/sleevů. Může být navázán na aplikaci Anilox QC, ale může být veden i samostatně s ručním doplňováním informací.

  • Přehled o stavu válců
  • Rychlejší příprava k tisku

Více naleznete v našem letáku.


Podkategorie:


Hlavní navigace: