Víte, co je to HEF?

9.9.2010 HEF logo

High End Flexo (HEF) je komplexní technologie, která je složena ze sledu konkrétních činností vedoucí k předvídatelnému a opakovatelnému potisku obalů jako jsou optimalizace a standardizace tisku včetně testů, kontraktační nátisky, podpora tisku a výroba tiskových forem.
HEF je systém tisku obalů pomocí flexotisku nejvyšší kvality (často lepší než hlubotisk či ofset).

HEF:
-    zahrnuje potisk flexibilních obalů, etiket a dalších materiálů,
-    umožňuje vytěžit maximum ze stávajícího strojního zařízení flexotiskáren,
-    pomáhá v optimalizaci a standardizaci tisku,
-    snižuje počet použitých barevníků a štočků,
-    snižuje množství potiskovaného materiálu, potřebného pro seřízení tiskového stroje,
-    zajišťuje tisk s vysokým kontrastem,
-    minimalizuje typické problémy flexotisku (velký nárůst tiskového bodu, ztráta detailů ve světlech, neklidné plochy s nedostatečným pokrytím barvou apod.),
-    umožňuje vyšší rychlost tisku a méně časté mytí a tím menší riziko poškození štočku při něm.Podkategorie:


Hlavní navigace: