Color Management

Již od počátku zavádění CMS (Color Management System) do workflow předtiskové přípravy sleduje PANFLEX tento trend vývoje a správu barev aplikuje ve všech krocích finálního produktu. Vlastní rovněž nástroje a know-how, které umožňují výrobu, správu a nasazení CMS v celém workflow předtiskové přípravy.

Vysoký stupeň automatizace workflow v PANFLEXU vede k minimalizaci lidských chyb a vysoké produktivitě.

Možnosti a technologie CMS a digitálního nátisku:

  • 2 nátiskové ripy GMG s rozšiřujícími moduly určenými speciálně pro oblast obalového průmyslu

Správné nasazení správy barev je jedním z hlavních faktorů korektního fungování předtiskové přípravy.

Průběh aplikace CMS:

  1. odborná asistence u tiskových testů
  2. vyhodnocení těchto testů
  3. výroba příslušných profilů
  4. certifikace shody nátisku s tiskovým testem

Certifikace poté slouží jako kontrola stálosti a bezchybnosti procesu zpracování zakázky a výroby digitálního nátisku.

Standardizace tiskového procesu

Nedílnou součástí funkčního CMS je také standardizace tiskového procesu. PANFLEX nabízí zákazníkům odborné poradenství a asistenci i v této oblasti.


Podkategorie:


Hlavní navigace: