Warning: file_put_contents(/var/www/panflex.cz/live/www/var/cache/tp_cms-obecna-sablona.html-aee5.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: P??stup odm?tnut in /var/www/framework.4.5.1/libs/TPEngine.php on line 109

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Operace nen? povolena in /var/www/framework.4.5.1/libs/TPEngine.php on line 110
ISO Certifikace | PANFLEX

ISO Certifikace

PANFLEX, s.r.o., je společností, která svoji činnost pečlivě plánuje a řídí. Neustále klade důraz na kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, efektivní vytěžení zdrojů, procesů, flexibilní komunikaci a naplnění legislativy. Jedním z nástrojů k dosažení těchto cílů je Systém managementu jakosti, certifikát ČSN EN ISO 9001:2009, který byl společnosti udělen v roce 2005. Dalším nástrojem je Systém enviromentálního managementu, certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 udělený organizaci v roce 2012. Společnost spolupracuje s osvědčenými dodavateli chemických látek, prostředků a technologií. Činnost celé společnosti má za cíl trvalou dodávku zboží a materiálů, které splňují zákonné požadavky a jsou bezpečné a šerné k životnímu prostředí. Usiluje o neustálé snižování odpadu činnosti na životní prostředí a posiluje systém prevence znečišťování. Certifikačním orgánem výše uvedených systémů managementu je společnost TÜV SÜD Czech s.r.o..Podkategorie:


Hlavní navigace: